Kultur - Fäbodar

Hem- eller åkerfäbodarna knutna till Våmhus är många till antalet. En del av dem har brukats gemensamt av bonäs- och våmhusbor. Till skillnad från långfäbodarna är de mer att likna vid hembyarna, med åkerbruk, stugor, lador, härbren och rejäla lagårdar.

 

En bra bit in mot mitten av 1900-talet, ibland längre var det full aktivitet vid Nybolet, Lilla och Stora Vasselnäs, Rybbsäl, Bönsaberg, Indnäs, Blecket, Näsberg och Fyriberg. Numera används fäbodställena för fritidsbruk och hålls i allmänhet i gott skick.

 

Hemfäbodar tillhöriga Bonäs är Fryksås, Fyriberg, Rädbjörka, Björka och Lilla Vasselnäs.

Många långfäbodar på utskogen var i drift till slutet av 1800-talet. Hur länge området varit brukat vet man inte men det finns en karta från 1675 med flera namn och stigar angivna.

Till långfäbodarna var avstånden stora, 5 mil enkel resa från Indor till Trullgrav t.ex. Andra exempel på långfäbodar är Oradtjärnbodarna, Dalen, Vackerbodarna och Skråcka.

 

Myrslåtter på kring långfäbodarna, som ligger uppemot Härjedalsgränsen, har haft mycket stor betydelse för överlevnaden hos bygdens folk. Åtskilliga är de hölass som transporterades med häst och släde vintertid ner till bygden, 5-6 mil enkel resa.

 

Området har även använts, och används ännu, för jakt och fiske. Förutom kor, getter och får släpptes stora hästflockar häruppe. Dels för att spara på betet hemma i byn, dels för att området var tämligen förskonat från flugor och broms som annars plågar hästar mycket.


Copyright © B-VIS • Bonäs-Våmhus i Samverkan 

 Bonäs-Våmhus mot framtiden med en titt i backspegeln.