Fäbodar

Historia

Hårkullor och korgmakare

Kyrkliv

Kultur - Hårkullor och korgmakare

Hantverksmässigt hör Bonäs och Våmhus samman. Ofta har man följts åt ut i världen för att sälja sina hårarbeten och korgar.

 

Tillverkningen av hårarbeten började troligen med ringar gjorda av hästtagel någon gång i slutet av 1700-talet. Längre fram i tiden, under 18OO-talet har man övergått till att arbeta med människohår. Man har tillverkat broscher, halsband, armband och klockkedjor. Man gjorde även blommor och tavlor som minne av alla familjemedlemmarnas hår. Håskullorna reste långt ut i världen med sina arbeten. Till St.Petersburg reste många, men även England, Tyskland, Danmark och Norge var vanliga resmål.

 

Hur tillverkningen av korgar börjat vet man inte säkert. En teori bland andra är att kunskapen förvärvats från Finland. Kanske har någon Våmhusare följt kullorna dit på deras hårarbetsresor och lärt hantverket. Det finns i alla fall inga belägg för att de började tillverkas förrän en bit in på 1800-talet. Man har förutom korgar tillverkat askar, såll, rissel, skäppor, tråg och mycket annat

Båda hantverken gav under hela 1800-talet in på 1900-talet betydande inkomster till bygden när de gav sej ut på sina arbetsresor land och rike kring. Hantverken var helt enkelt en nödvändighet för att överleva i bistra tider med nödår och en växande befolkning.

 

Idag lever hantverken vidare tack vare att kunnandet sprids ner genom generationerna, från mödrar till döttrar och från fäder till söner. I Våmhus mellanstadieskola får även eleverna frivilligt lära sej hantverken innan de går upp till högstadiet.

Artikel i Mora Tidning 21 april 2010.

Artikel i Dala-Demokraten 24 april 2010.

 

Hårkullornas förening och Korgmakarnas förening fungerar idag som nav i den fortsatta kunskapsspridningen av hårarbetets och korgmakeriets ädla konst.

 

Vill du se hårkullor och korgmakare i arbete under sommaren besöker du Våmhus Gammelgård eller Myrans Hemslöjd, som även har öppet året runt.

 

Vill du komma i kontakt med hårkullor och korgmakare så hittar du de flesta i denna länk http://www.b-vis.se/hantverkeri.html


Copyright © B-VIS • Bonäs-Våmhus i Samverkan 

 Bonäs-Våmhus mot framtiden med en titt i backspegeln.