Natur

Naturen i Bonäs och Våmhus är rik på sällsynta djur och växter som trivs i de unika miljöer som finns här från sanddynerna i söder till lågfjällen i norr.

 

Morafältet är Sveriges största fossila flygsandsfält. Den del av fältet som ligger väster om Orsasjön och Bonäs kallas Bonäsfältet.

På fältet växer gles

och mager tallskog. Tre mindre källsjöar, Lintjärn, Musi och Ätjärn, som alla saknar till- och utlopp och har ett kristallklart vatten finns här. På Bonäsfältet förekommer även såpörten, mosippan och den sällsynta sandödlan.

Våmåns dalgång kantas av höga berg med många fäbodar på bergssluttningarna och innehåller många rullstensåsar från istiden. Skogarna är stora och djupa och bergen når ofta upp över 500 m.ö.h.

Bland de mest kända är det omtalade sydväxtberget Hykieberg på gränsen till Älvdalen. På 1700-talet besökte Carl von Linné berget och fann många växter i dess sydsluttning som normalt inte förekommer på dessa breddgrader.

 

Längre norrut tar Norra Mora Vildmark över och sträcker sig från den tvärgående Dyverdalen i söder till Härjedalsgränsen i norr.

Området innehåller många långfäbodar till Bonäs och Våmhus samt vidsträkta myrmarker i lågfjällsmiljö. Här strövar varg, järv, lo och björn och kungsörn syns regelbundet flyga över vidderna.

 

Fågellivet i området är rikt och här finns bl.a. bergfink, rödstjärt, gulärla, grönbena, gluttsnäppa, småspov, sångsvan, lavskrika, tallbit och pärluggla m.fl. ugglor samt även andra rovfåglar som t.ex. tornfalk. På höjderna kring varderna finns i allmänhet rikligt med dalripa och i de glesa gammelskogarna gott om tjäder och orre.

 

De karga förhållanden som råder gynnar ingen riklig växtlighet men rena fjällväxter kan påträffas på varderna. Däremot förekommer det gott om lavar som t.ex. den sällsynta varglaven, vilken syns ofta på gamla torrakor och stubbar.

Förr i tiden användes området till myrslåtter, myrmalmsutvinning , fiske, jakt och fäbodliv samt även handel med norrmän och jämtar vid den mytomspunna marknadsplatsen Jamtmot. En vintermarknad som bönderna i Bonäs och Våmhus besökte när de hämtade hem myrslåttern på vinterföret.

 

Under första hälften av 1900-talet förekom dimensionsavverkningar vintertid med utflottning av virke i bäckarna under vårfloden.

 

I området finns även Mora kommuns högsta berg. Anjosvarden på 764 m.ö.h., Munkhäden på 784 m.ö.h. och Knausås på 787 m.ö.h. De högsta topparna är i stort sett helt kala p.g.a. det karga kilmatet som hindrar träden att ta topparna i anspråk.

 

Många naturfoton från trakterna hittar du hos http://wildlifephotographer.se/


Copyright © B-ViS • Bonäs-Våmhus i Samverkan

Bonäs-Våmhus mot framtiden med en titt i backspegeln.